Documenten

Ben je op zoek naar een document? Op deze pagina vind je alle relevante documenten per transitiethema terug. Mis je een document of heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op via circulair@pzh.nl.

  • Bouw

  • Groene grondstoffen en voedsel

  • Kunststoffen

  • Maakindustrie

  • Types

Subsidieregeling circulair Zuid-Holland

In de praktijk blijkt dat het lastig is om circulaire doorbraakprojecten van de grond te krijgen; er is een gat in de innovatiecurve. Daarom is er nu de beleidsnota ‘Innovaties in circulaire transities’ en de Subsidieregeling circulair Zuid-Holland. Kern van de innovatieaanpak is om bedrijven te verleiden, samenwerking te stimuleren, hiervan te leren en vertalen naar fundamentele vernieuwing. Bekijk hieronder de Subsidieregeling circulair Zuid-Holland.

GS-beleidsnota Innovatie in de circulaire transitie

In de praktijk blijkt dat het lastig is om circulaire doorbraakprojecten van de grond te krijgen; er is een gat in de innovatiecurve. Daarom is er nu de beleidsnota ‘Innovaties in circulaire transities’ en de Subsidieregeling circulair Zuid-Holland. Kern van de innovatieaanpak is om bedrijven te verleiden, samenwerking te stimuleren, hiervan te leren en vertalen naar fundamentele vernieuwing. Bekijk hieronder de GS-nota.

Adviesrapport Stimuleren circulaire doorbraakprojecten in Zuid-Holland-Berenschot juni 2022

In de praktijk blijkt dat het lastig is om circulaire doorbraakprojecten van de grond te krijgen; er is een gat in de innovatiecurve. Daarom is er nu de beleidsnota ‘Innovaties in circulaire transities’ en de Subsidieregeling circulair Zuid-Holland. Kern van de innovatieaanpak is om bedrijven te verleiden, samenwerking te stimuleren, hiervan te leren en vertalen naar fundamentele vernieuwing. Bekijk hieronder het adviesrapport.

Brief aan Stichting OPEN

Provincies zetten zich gezamenlijk in voor een circulaire industrie. De gedeputeerden van alle provincies in Nederland zoeken via een brief aanknopingspunten met Stichting OPEN. In december 2021 publiceerde de stichting de Roadmap Circulaire Fotovoltaïsche Industrie, waarin ze hun visie voor een circulaire markt voor zonnepanelen beschrijven. Via de brief aan Stichting OPEN starten de provincies de dialoog over het circulair ontwerpen, inzamelen, verwerken en hoogwaardige recyclen van zonnepanelen.

GS-brief Voortgangsmagazine Onderweg naar een Circulair Zuid-Holland

In deze GS-brief tonen wij ons voortgangsmagazine van 2022. Dit magazine schetst de voortgang van het thema Circulair Zuid-Holland in de periode eind 2020 tot eind 2021. Via deze weg delen we informatie en verhalen over wat er allemaal rondom circulariteit gebeurt vanuit de provincie.

GS-nota Monitoring Circulair Zuid-Holland

Hoe krijgen we inzicht in de staat en voortgang van de circulaire economie? Daarvoor is nu de monitor Circulair Zuid-Holland opgesteld. Deze digitale tool bestaat uit een systematiek met effectindicatoren en transitieindicatoren, die de voortgang van de transitie naar een circulair Zuid-Holland meetbaar maakt. In deze GS nota rapporteren wij over ons doel, het kader en het resultaat van dit traject.

City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

De City Deal integreert de ambities op het gebied van circulaire economie in de Nederlandse woningbouwopgave en draagt bij aan de versnelling hiervan.

Materialen footprint provinciale infrastructuur

Onderzoek door Sweco, geeft inzicht in de circulariteit van het beheer en onderhoud van de provinciale assets.

Kennisnotitie Natuurlijke Reststromen

CE Delft biedt een overzicht van de stand van zaken van verschillende technieken om natuurlijke reststromen uit groenbeheer te verwerken, zoals composteren en de bokashi-techniek. Verschillen in milieuprestatie en andere kenmerken komen hierbij aan bod.

Concept transitieagenda Biobased Bouwen Zuid-Holland

Het eerste concept van de transitieagenda Biobased Bouwen Zuid-Holland met toekomstbeelden, barrières en bouwstenen om een biobased bouweconomie te bereiken.

TNO impact assessment smart & circulair

Onderzoek van TNO naar hoe innovaties in de maakindustrie bijdragen aan een lagere footprint.

Slim èn circulair : hoe de smart industry circulaire economie in de praktijk brengt

Een verkenning onder Zuid-Hollandse maakbedrijven door TNO

Kennisnotitie zonnepanelen circulair

Kennisnotitie van CE Delft over het zoveel mogelijk circulair maken van zonnepanelen.

Kansen en uitdagingen voor circulaire Zon PV

Het rapport brengt materiaaltechnologische innovaties in kaart met bijbehorende kennispartners met suggesties voor kansrijk vervolgonderzoek en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Offshore windpark decommissioning

Een oriëntatie van mogelijke economische activiteit in de regio Zuid-Holland en het havengebied Rotterdam

Een circulaire energietransitie

Verkenning naar de metaalvraag van het Nederlandse energiesysteem en kansen voor de industrie.

Kennisnotitie Microplastics

Deze kennisnotitie geeft inzicht in de huidige stand van zaken rondom het weglekken van (micro)plastics naar de natuur in Zuid-Holland.

Plastic verwaardingshub Zuid-Holland

Onderzoek naar impact en cruciale randvoorwaarden van een plastic verwaardingshub in Zuid-Holland door TNO en CE Delft

Inventarisatie biomassa stromen Zuid-Holland

Een inventarisatie van biomassa stromen in Zuid-Holland. Uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Avans Hogeschool, Wageningen Universiteit en Circulair Biobased Delta.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies