Bijeenkomst Vernieuwersnetwerk herbruikbare bekers en maaltijdverpakkingen

PAARD-Parcifal_Werkman

Op dinsdag 5 maart trappen we 2024 af met een nieuwe bijeenkomst van het Vernieuwersnetwerk Herbruikbare Drinkbekers en Maaltijdverpakkingen. De bijeenkomst vindt plaats op bij de Haagse poptempel het PAARD.

Op het programma staan onder ander de laatste updates over de SUP-wetgeving. Hoe staan de verschillende sectoren ervoor na ruim 2 maanden SUP-wetgeving? We geven updates over lopende pilots en best practices uit de markt. We gaan daarbij gezamenlijk aan de slag met het opzetten van gezamenlijk programma voor dit jaar.

Programma

9:45 – 10:00 uur – Inloop met koffie en thee

10:00 – 10:15 uur – Introductie bijeenkomst
Inleiding van het programma, updates over de activiteiten van het Vernieuwersnetwerk Herbruikbare Drinkbekers en Maaltijdverpakkingen en een update over de SUP-wetgeving.

10:15 – 10:30 uur – Update Evernew pilot – een universeel retournetwerk
Begin 2024 lanceren diverse partijen (o.a. NS, PackBack en diverse herbruikbare bekerleveranciers) in Rotterdam een universeel retournetwerk voor herbruikbare bekers. Het doel van deze pilot: leren hoe hergebruik zo gemakkelijk, efficiënt en duurzaam mogelijk maken. Tine Bakia van PackBack geeft een update over de pilot en vertelt over de kansen, uitdagingen en potentiële uitbreidingsplannen in Zuid-Holland. 

10:30 – 10:45 uur – Update Returnables pilot – herbruikbare maaltijdverpakkingen tijdens evenementen
In 2023 experimenteerden Paardekooper en de gemeente Leiden met een pilot voor het gebruik van herbruikbare maaltijdverpakkingen tijdens De Nacht van de Ontdekkingen. Wouter Steentjes van Paardekooper deelt welke learnings er zijn opgedaan tijdens de pilot. Ook wordt een inkijkje gegeven in de uitbreiding van de pilot in 2024 naar andere evenementen in Zuid-Holland.

10:45 – 11:15 uur – Rondetafelgesprek leveranciers – stand van zaken herbruikbare drinkbekers en maaltijdverpakkingen
Rondetafelgesprek met diverse leveranciers van herbruikbare drinkbekers en maaltijdverpakkingen uit het netwerk waarin we gezamenlijk de volgende thema’s bespreken:
– Wat is de stand van zaken m.b.t. herbruikbare drinkbekers en maaltijdverpakkingen in de verschillende sectoren?
– Welke goede voorbeelden zien ze al in de markt?
– Waar liggen nog de grootste kansen en uitdagingen?
– Hoe zouden we deze kansen uitdagingen gezamenlijk kunnen aanpakken met het netwerk?
– Hoe verwachten de leveranciers dat de markt er in 2030 uitziet?

11:15 – 11:50 uur – Interactieve sessie – opzetten gezamenlijke programma 2024   
Via een interactieve werkvorm gaan we gezamenlijk in 2 groepen aan de slag met de vraagstukken:
– Groep 1) Hoe kunnen we vanuit het netwerk stadsbrede (open) evenementen, kleinere vrijwilligersevenementen en sportverenigingen ondersteunen in de overstap naar herbruikbare drinkbekers en maaltijdverpakkingen?
– Groep 2) Hoe verwachten we dat het toekomstbeeld eruitziet van herbruikbare drinkbekers en maaltijdverpakkingen?
De uitkomsten van deze sessie dienen als input voor het programma en mogelijke pilots voor 2024. 
 

11:50 – 12:00 uur – Afsluiting en maken vervolgafspraken

12:00 – 13:00 uur – Netwerklunch 

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.