Bijeenkomst: vernieuwersnetwerk herbruikbare drank- en maaltijdverpakkingen

Wegwerp beker

Op 17 januari 2023 maken we een frisse start met het vernieuwersnetwerk ‘herbruikbare drank- en maaltijdverpakkingen’. Deze bijeenkomst staat in het teken van kennisuitwisseling en netwerken, om uiteindelijk concrete initiatieven op te zetten voor inzet en opschaling van herbruikbare alternatieven voor bekers- en maaltijdverpakkingen (what’s in a name).

Wil je meer informatie over het Vernieuwersnetwerk Herbruikbare bekers en maaltijdverpakkingen? Klik dan hier.

Programma

Verschillende leden vanuit ons netwerk zullen een bijdrage leveren aan het programma. Ondernemers, overheden en kennisinstellingen die bezig zijn met dit thema in de provincie Zuid-Holland zijn uitgenodigd!

13:45 – Inloop bij IGLUU

14:00 – Welkom en introductie Vernieuwersnetwerk

Het waarom, hoe en wat van het netwerk wordt kort toegelicht. Welke aandachtspunten zijn er voor 2023 gekozen door het netwerk in de vorige bijeenkomst? Welke rol neemt de provincie Zuid Holland ten opzichte van deelnemers? Vanuit het KIDV en Recycling netwerk wordt de factsheet herbruikbare beker- en maaltijdverpakkingen gepresenteerd. Vanuit RWS worden relevante ontwikkelingen vanuit de Landelijke Transitieagenda Consumentengoederen gedeeld.

15:00 – Pauze

15:15 – Inkoopreis ‘succesvol gezamenlijk inkopen en aanbieden van herbruikbare alternatieven’

Via de werkvorm ‘fishbowl’ bepalen we samen wat er nodig is om succesvol gezamenlijk herbruikbare alternatieven in te kopen. Hoe ziet zo’n proces eruit, hoe kunnen we vraag en aanbod vanuit overheden, horeca en aanbieders goed op elkaar aansluiten? Resultaat van de sessie is een eerste concrete stap richting gezamenlijke inkoop.

16:15 – Afronding, vooruitblik volgende bijeenkomst en netwerkborrel

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies