Circulaire Dialoog ‘Een transitie die voor iedereen anders is’

Zuid-Holland

Let op: dit is een besloten event is geweest. Bekijk hier de impressie.

Op woensdag 22 februari vindt in het provinciehuis Zuid-Holland de Circulaire Dialoog ‘Een transitie die voor iedereen anders is’ plaats.

Anders denken, werken en organiseren

De manier waarop we nu omgaan met onze grondstoffen raakt direct onze leefomgeving, klimaat, economie en milieu. Onze grondstoffen raken op. Daarnaast is onze afhankelijkheid hiervan de afgelopen jaren zichtbaar en voelbaar geworden. De transitie naar een circulaire samenleving is complex; er is geen blauwdruk voor. Het gaat om een fundamenteel andere manier van denken, werken én organiseren. In zo’n complexe verandering is het logisch dat het soms schuurt. En belangen of visies van mensen en organisaties botsen of uiteenlopen. Tegelijk weten we ook dat we deze veranderingen samen moeten vormgeven.

Transities zijn spannend en veeleisend

In transities spelen zaken die in de dagelijkse praktijk niet zomaar aan de orde komen of worden besproken. Zo worden groepen mensen onbedoeld niet meegenomen of zelfs buitengesloten, terwijl transities voor velen spannend en veeleisend zijn. Verandering kan op bedrijfs- of individueel niveau grote gevolgen hebben. Hebben we daar dezelfde beelden bij? Werken we voldoende aan een perspectief voor iedereen die mee wil doen? Hiervoor is het juist belangrijk om het gesprek met elkaar te voeren, goed naar elkaar te luisteren en te proberen elkaar te begrijpen! Én samen te onderzoeken hoe we elkaar kunnen helpen en wat daarvoor nodig is. Wij willen de gevoeligheden van de circulaire transitie in beeld brengen, bespreekbaar maken en onderzoeken wat dit voor u betekent.

Waar zit beweging?

In een ongedwongen sfeer willen wij met elkaar het gesprek aangaan. Na een gezamenlijke aftrap gaan we uiteen voor tafelgesprekken (met maximaal tien personen per tafel) om te zoeken naar raakpunten, overlap of schuurpunten.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies