Symposium Circulaire Gebiedsontwikkeling

Symposium

De ambities voor circulaire gebiedsontwikkeling zijn hoog, maar de praktijk blijk nogal eens weerbarstig. Waar staan we precies en hoe gaan we verder? Die vragen staan centraal op het symposium Circulaire Gebiedsontwikkeling op 7 februari in Delft.

Circulaire gebiedsontwikkeling krijgt in de huidige praktijk op vele manieren invulling. Het kan gaan om circulair bouwen, maar ook over sociale gelijkheid. Het kan gaan om de optimalisatie van materiaalstromen, maar ook over circulaire verdienmodellen. Hoewel velen hetzelfde idee hebben, leidt het streven naar circulaire gebiedsontwikkeling in de praktijk steeds vaker tot spanningen en conflicten; binnen en tussen gebieden, maar ook tussen sectoren en schaalniveaus. Wat weten we? Wat nog niet? En hoe gaan we verder?

Tijdens dit symposium zullen experts de complexiteit van circulaire gebiedsontwikkeling inhoudelijk en procesmatig uiteenzetten. Het doel is tweedelig. Enerzijds zullen resultaten worden gepresenteerd van een meerjarig, interuniversitair onderzoeksprogramma gericht op circulariteit in De Binckhorst, Den Haag. Anderzijds wordt met workshops en ‘out-of-the-box’ lezingen verkend of en hoe circulaire gebiedsontwikkeling in de praktijk nader ingevuld kan worden.

Voor wie?

Het symposium is met name bedoeld voor beleidsmakers en onderzoekers van gemeenten, provincies, ministeries, Europese instellingen en onderzoeks- en planbureaus.

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.