In gesprek met innovators uit de regio 2022: Wouter van Neerbos van OBBOTEC

Wouter-van-Neerbos

Gebruikt plastic omtoveren tot nieuw plastic én afval verwerken tot groene olie. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Maar de technologieën van OBBOTEC maken dit toch echt mogelijk. We spreken medeoprichter Wouter van Neerbos over de mogelijkheden van deze nieuwe technologieën: SPEX en HydroCat. “Obbo Hazewinkel was een groot uitvinder die een technologie ontwikkelde om plastic te recyclen. Samen met zijn zoon Sander en Diederik hebben we OBBOTEC opgericht, waarin we voortborduren op de technologieën van Obbo”.

Wat doet OBBOTEC precies?

“OBBOTEC is een bedrijf dat drijft op twee technologieën van Obbo Hazewinkel. De ene technologie is een selectieve plasticextractie, genaamd SPEX. Het is een technologie om plastic schoon te maken door het op te lossen. Het is een soort moleculaire wasmachine voor plastic, waaruit een maagdelijk plastic verschijnt. De andere technologie heet HydroCat. Daarmee recyclen we biomaterialen en plastic naar groene olie. Alle plastics die we niet via de SPEX methode kunnen verwerken, maken we met bioafval tot biogene olie.”

Wat is de potentiële afzetmarkt voor producten die uit de technologieën van OBBOTEC voortkomen?

“De plastics van SPEX worden afgenomen door de consumentengoederen producenten, zoals Unilever. Deze bedrijven hebben hun commitment uitgesproken richting de maatschappij, dat in 2025, 50% van hun verpakkingen uit gerecyclede plastics zal bestaan. Vandaag kan dat nog niet, omdat over het algemeen de kwaliteit van gerecycled plastic te laag is.

Voor HydroCat bestaat de markt uit bedrijven die groene brandstof nodig hebben. Dan denken we met name aan handelaren in deze brandstoffen, maar ook de scheepsvaart. HydroCat is een bijzondere technologie. We kunnen fossiele brandstoffen vervangen met afval dat in onze prullenbak terecht komt.” 

Wat maakt OBBOTEC vernieuwend?

“Betreft selectieve plastic extractie, SPEX, hebben wij een innovatieve recycling methode. Wij maken het mogelijk om plastic intern te zuiveren. Alles wat ooit aan het plastic is toegevoegd, denk aan kleurstoffen, weekmakers en brandvertragers. Al die additieven halen wij eruit en leveren nieuw plastic op – dat opnieuw naar wens kan worden toegepast. Met HydroCat voorkomen we dat plastics verbrandt of gestort worden. Beide technologieën bestonden voorheen niet.”

Wat is jullie ambitie?

“Onze ambitie is om zo snel mogelijk impact te maken in de vraagstukken van de circulaire economie. Voor SPEX hebben we zojuist succesvol een pilotfabriek geopend. Hiermee laten we zien dat we ook op grotere schaal onze processen kunnen uitvoeren. De ambitie is om op korte termijn meerdere fabrieken in Europa draaiende te hebben. Om uiteindelijk wereldwijd te kunnen opereren.”

Jullie hebben net subsidie vanuit de provincie gekregen. Welke stappen kunnen jullie hiermee maken?

“Zonder de subsidie was het ons niet gelukt om van de grond te komen. Het zijn industriële innovaties in kapitaalintensieve industrieën. Je hebt diepe zakken nodig om hiertussen te komen. Daarbij kost het realiseren van onze innovaties veel tijd. Van idee naar product, daar gaan jaren overheen. Daar heb je hulp voor nodig als kleine speler.”

We horen vaak dat ondernemers aanlopen tegen het ‘lineaire systeem (denk aan beleid of instrumenten). Hoe kijk jij hier tegenaan?

“Wet- en regelgeving loopt nu eenmaal achter bij innovaties. Als je de lineaire ketens petrochemie en afvalverwerkers zou willen sluiten, dan moet je deze twee werelden bij elkaar brengen. Daar ligt de uitdaging, want het zijn totaal verschillende culturen die niet met elkaar matchen. Huidige wet- en regelgeving brengt dit ook niet dichterbij elkaar. Wij werken met afval, maar ook met petrochemische toepassingen. Als we een fabriek willen openen hebben we vergunningen nodig om zowel afval te verwerken, als petrochemie te bedrijven. Dat is regeltechnisch nog niet goed op elkaar aangesloten. We zijn ook bezig om de juiste kwalificatie te krijgen om ons plastic in te zetten voor voedselverpakkingen. Het is een traject voor de lange adem.

Wat kan de provincie Zuid-Holland bijdragen aan het succes van OBBOTEC?

“Ons veel aandacht geven, natuurlijk! De problematiek van circulariteit is ketenbenadering. We moeten met ze allen nadenken hoe we die keten gaan sluiten. Om door te groeien hebben wij straks een grotere locatie nodig. Deze is alleen niet zomaar gevonden, aangezien het aan alle vergunningseisen moet voldoen. Daar gaat veel tijd inzitten. Het zou mooi zijn als de provincie Zuid-Holland ons hiermee zou kunnen bijstaan.”

Gerelateerd

alexander-grey-tn57JI3CewI-unsplash

Interview: de circulaire ambities, plannen en doelstellingen van Zuid-Hollandse gemeenten anno 2022

Jan Jaap

In gesprek met innovators uit de regio: Jan-Jaap van Os van Exasun

Katwijk, 27-09-2021
#eenthuisvooriedereen, startblock woning,, lisdodde woning, bouwkeet provincie Zuid-Holland
FOTO MARTIJN BEEKMAN

In gesprek met innovators uit de regio: Edwin Schenk van StartBlock

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies