Netwerken

Het zijn de koplopers die laten zien hoe een circulaire samenleving eruit kan zien. Op deze pagina vertellen ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers hoe zij werken aan circulariteit. Wil je meedoen of heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op via circulair@pzh.nl.

  • Filter

Er is een grote vraag naar nieuwe woningen, maar bij de bouw hiervan is het belangrijk dat er goed gelet wordt op CO2-uitstoot, duurzaamheid en circulariteit. Via het netwerk Biobased Bouwen is de provincie Zuid-Holland op zoek naar doorbraakprojecten die de transitie naar een duurzame bouwindustrie kunnen versnellen. In verschillende deelsessies worden partijen binnen de bouwsector, kennisinstellingen en overheden samengebracht om kansen te verzilveren rondom bijvoorbeeld de houtwoningbouw.

Deelnemen aan dit netwerk? Neem dan contact op via gw.van.mourik@pzh.nl

Vernieuwersnetwerk Herbruikbare drank- en maaltijdverpakkingen

Vanaf 2024 moeten bekers en maaltijdverpakkingen op evenementen en op locaties worden hergebruikt of hoogwaardig worden gerecycled. Voor afhaalmaaltijden geldt dat een herbruikbaar alternatief voor wegwerp verplicht zal zijn. Compleet afvalvrije herbruikbare verpakkingen. Dat betekent dat we nu al aan de slag moeten met de invoering van nieuwe systemen en ketens. De provincie Zuid-Holland wil deze beweging graag versnellen. Dat doen we samen met partijen uit de regio zoals gemeenten, bedrijven, horeca en de maaltijd bezorgmarkt.

Deelnemen aan dit netwerk? Neem dan contact op via bem.wijffels@pzh.nl

Met een beetje creativiteit en organisatiekracht zijn veel natuurlijke reststromen inzetbaar als grondstof. Wanden en meubels van rietmaaisel en isolatiemateriaal van schapenwol zijn mooie voorbeelden van duurzame oplossingen uit natuurlijke reststromen. Er komt alleen veel kijken bij het opzetten van ketens voor natuurlijke reststromen. Terreinbeheerders, aannemers, verwerkers, boeren, producenten, overheden, startups, onderzoekers. We hebben ze allemaal nodig om te zorgen dat zoveel mogelijk natuurlijke reststromen uit Zuid-Holland een bestemming krijgen in de lokale en regionale omgeving. Het netwerk Natuurlijke Reststromen is opgezet vanuit de provincie Zuid-Holland met de ambitie deze reststromen zo duurzaam, hoogwaardig en grootschalig mogelijk te verwaarden.

Deelnemen aan dit netwerk? Neem dan contact op via m.arkesteijn@pzh.nl

In Nederland zijn inmiddels meer dan 2 miljoen woningen voorzien van zonnepanelen. Maar hoe fair en circulair zijn deze installaties eigenlijk? Het Fair Solar Netwerk zet zich in voor eerlijke en circulaire zonne-energie. Niet alleen voor meer duurzame oplossingen met een lage CO2-uitstoot, maar ook zodat we in de toekomst niet afhankelijk zijn van installaties en onderdelen uit het buitenland. Het Fair Solar Netwerk is opgezet in opdracht van de provincie Zuid-Holland en bestaat uit ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers, kennisinstituten en maatschappelijk betrokken organisaties die samenwerken om; productie, (her)gebruik en recycling van circulaire zonnepanelen te bevorderen.

Deelnemen aan dit netwerk? Neem dan contact op via e.schramade@pzh.nl

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van bijna alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. In totaal zijn er ruim 700 bedrijven aangesloten uit veertien verschillende sectoren. De mainport Rotterdam draagt 8,2% bij aan het Bruto Nationaal Product van Nederland en biedt direct en indirect werk aan ruim 565.000 mensen. Namens de leden zet Deltalinqs zich in voor het versterken van de concurrentiekracht van Rotterdam, voor duurzame groei en voor maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten in het haven- en industriegebied. Het netwerk is actief op het gebied van ondernemersklimaat, energie- & grondstoffentransitie, digitalisering, infrastructuur & bereikbaarheid, milieu & duurzaamheid, veiligheid & security en onderwijs & arbeidsmarkt. Deltalinqs profileert zich op al deze onderwerpen als belangenbehartiger voor het Rotterdamse haven- en industriegebied. Met behulp van een netwerksubsidie van de provincie Zuid-Holland werkt Deltalinqs aan een circulaire kunststoffenindustrie.

Meer informatie? Neem contact op via info@deltalinqs.nl

Een duurzame toekomst vraagt om innovaties, nieuwe ideeën en technieken. Op The Green Village krijgen kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemingen en burgers de kans om hun duurzame innovaties te testen, valideren en demonstreren. The Green Village is een ontmoetingsplek om kennis uit te wisselen, ook wel een Learning Community. Op elk thema kunnen innovaties levensecht worden getest. Zo beschikt The Green Village beschikt over bewoonde rijtjeshuizen, kantoorgebouwen, straten en een waterstof-, gelijkspanning- en warmtenet. Het platform is een initiatief van de TU Delft en Stichting Green Village en en werkt o.a. aan een Learning Community Biobased Bouwen met behulp van een netwerksubsidie van de provincie Zuid-Holland.

Meer informatie? Neem contact op door het contactformulier in te vullen (klik hier).

Cirkelstad maakt werk van steden, zonder afval, zonder uitval. Cirkelstad is ontstaan tussen publieke én private organisaties die op zoek waren naar oplossingen. Hoe krijgen we reststromen terug in de keten? Hoe krijgen we alle talenten in de wijk benut? Door samen te werken in een open dialoog, ontstaan er nieuwe zienswijzen, nieuwe oplossingen. Cirkelstad faciliteert partijen in het verbinden van netwerken en onvoorwaardelijke kennisuitwisseling. We richten ons op het creëren van een vruchtbare voedingsbodem voor blijvende samenwerking tussen de partners. Samen met koplopers maken we werk van Het Nieuwe Normaal voor circulair bouwen. Activiteiten worden mede mogelijk gemaakt met behulp van een netwerksubsidie van de provincie Zuid-Holland.

Meer informatie of deelnemen aan dit netwerk? Neem contact op via info@cirkelstad.nl

Circulair ondernemen gaat niet vanzelf. In het oude Tropicana zwembad in Rotterdam biedt BlueCity (startende) circulaire ondernemers en studenten ruimte en een dynamisch netwerk. Daarmee krijgen haalbare en schaalbare plannen de kans om uit te groeien tot de omvang die ze nodig hebben om een écht impact te hebben. BlueCity is een hub voor circulair experiment en ondernemerschap. In het pand zijn zo’n 50 circulaire innovatieve bedrijven gevestigd. Ook is er plek om een inspirerend event te organiseren en deze bedrijven te bezoeken. Daarnaast organiseert BlueCity veel projecten en programma’s om concreet aan de slag te gaan met circulariteit. Voorbeelden van projecten zijn CIRCO tracks, waar een bedrijf met ketenpartners de kansen verkent van circulair. Een ander initiatief zijn Circular Challenges, waar binnen zes weken een prototype en bedrijf rondom een reststroom wordt ontwikkeld. Activiteiten voor het projectplan ‘Voedsel en Vezels Circulaire bedrijvigheid in Zuid-Holland’ worden mede mogelijk gemaakt met behulp van een netwerksubsidie van de provincie Zuid-Holland.

Meer informatie? Neem contact op via info@bluecity.nl

Circulair West werd in juni 2020 opgericht door zes toonaangevende bedrijven, AW Groep, de Beelen Groep, HOEK, Meerlanden, Ouwehand Bouw en Timpaan om hun circulaire ambities te versnellen. Ze besloten de handen ineen te slaan door de Stichting op te richten als circulaire versneller voor West-Nederland. De nadruk ligt op ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer.  Deelnemende bedrijven, waaronder de provincie Zuid-Holland, maken zich als ‘vriend’ van de Stichting daarbij sterk voor een circulaire economie, die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde waarbij afval- en reststromen hoogwaardig worden hergebruikt. Als non-profit organisatie jagen zij de circulaire transitie aan door bedrijven uit alle sectoren circulaire te laten versnellen. Activiteiten van Circulair West worden mede mogelijk gemaakt met behulp van een netwerksubsidie van de provincie Zuid-Holland.

Vragen of deelnemen aan dit netwerk? Neem contact op via leon.vanast@circulairwest.nl

Platform Groene Hart Werkt! verbindt, inspireert en faciliteert ondernemingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid in het Groene Hart. Voorop staat het mogelijk maken of verstevigen van samenwerkingen tussen deze partijen aan innovatieve circulaire initiatieven om de regionale economie te versterken en de arbeidsmarkt te verbeteren. Via Platform Groene Hart Werkt! delen partijen hun kennis en netwerk en realiseren samen kansrijke (regionale) projecten. Het platform is actief in diverse branches. De projecten variëren van waterstof tot wateropslag, van viskweek tot veenvrij telen en nog veel en veel meer. Dit netwerk wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwsberichten of komende evenementen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van het platform ‘Nieuwsgierig’ door een mail te sturen aan groenehartwerkt@alphenaandenrijn.nl

TeamNXT is een accelerator bestaande uit een netwerk van ondernemers, ondernemende mensen, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden. Samen spelen zij een verbindende, versnellende en versterkende rol. Dit doen zij o.a. door het realiseren van doorbraakprojecten op het gebied van energie, circulair, sociaal, grondstoffen en landbouw. TeamNXT werkt op verschillende manieren samen met de provincie Zuid-Holland en diverse gemeenten in onze provincie. Zo wordt een drietal doorbraakprojecten mede mogelijk gemaakt met opdrachtverlening vanuit de provincie. Daarnaast organiseert de provincie in 2022 en 2023 in samenwerking met TeamNXT een strategisch relatie-event tijdens het Concours Hippique International Official (CHIO) in Rotterdam.

Vragen of deelnemen aan dit netwerk? Neem contact op via samennaarbeter@teamnxt.org.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies