Cirkelstad maakt werk van steden, zonder afval, zonder uitval. Cirkelstad is ontstaan tussen publieke én private organisaties die op zoek waren naar oplossingen. Hoe krijgen we reststromen terug in de keten? Hoe krijgen we alle talenten in de wijk benut? Door samen te werken in een open dialoog, ontstaan er nieuwe zienswijzen, nieuwe oplossingen. Cirkelstad faciliteert partijen in het verbinden van netwerken en onvoorwaardelijke kennisuitwisseling. We richten ons op het creëren van een vruchtbare voedingsbodem voor blijvende samenwerking tussen de partners. Samen met koplopers maken we werk van Het Nieuwe Normaal voor circulair bouwen. Activiteiten worden mede mogelijk gemaakt met behulp van een netwerksubsidie van de provincie Zuid-Holland.

Meer informatie of deelnemen aan dit netwerk? Neem contact op via info@cirkelstad.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.