Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van bijna alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. In totaal zijn er ruim 700 bedrijven aangesloten uit veertien verschillende sectoren. De mainport Rotterdam draagt 8,2% bij aan het Bruto Nationaal Product van Nederland en biedt direct en indirect werk aan ruim 565.000 mensen. Namens de leden zet Deltalinqs zich in voor het versterken van de concurrentiekracht van Rotterdam, voor duurzame groei en voor maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten in het haven- en industriegebied. Het netwerk is actief op het gebied van ondernemersklimaat, energie- & grondstoffentransitie, digitalisering, infrastructuur & bereikbaarheid, milieu & duurzaamheid, veiligheid & security en onderwijs & arbeidsmarkt. Deltalinqs profileert zich op al deze onderwerpen als belangenbehartiger voor het Rotterdamse haven- en industriegebied. Met behulp van een netwerksubsidie van de provincie Zuid-Holland werkt Deltalinqs aan een circulaire kunststoffenindustrie.

Meer informatie? Neem contact op via info@deltalinqs.nl