In Nederland zijn inmiddels meer dan 2 miljoen woningen voorzien van zonnepanelen. Maar hoe fair en circulair zijn deze installaties eigenlijk? Het Fair Solar Netwerk zet zich in voor eerlijke en circulaire zonne-energie. Niet alleen voor meer duurzame oplossingen met een lage CO2-uitstoot, maar ook zodat we in de toekomst niet afhankelijk zijn van installaties en onderdelen uit het buitenland. Het Fair Solar Netwerk is opgezet in opdracht van de provincie Zuid-Holland en bestaat uit ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers, kennisinstituten en maatschappelijk betrokken organisaties die samenwerken om; productie, (her)gebruik en recycling van circulaire zonnepanelen te bevorderen.

Deelnemen aan dit netwerk? Neem dan contact op via m.zuyderwijk@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.