Met een beetje creativiteit en organisatiekracht zijn veel natuurlijke reststromen inzetbaar als grondstof. Wanden en meubels van rietmaaisel en isolatiemateriaal van schapenwol zijn mooie voorbeelden van duurzame oplossingen uit natuurlijke reststromen. Er komt alleen veel kijken bij het opzetten van ketens voor natuurlijke reststromen. Terreinbeheerders, aannemers, verwerkers, boeren, producenten, overheden, startups, onderzoekers. We hebben ze allemaal nodig om te zorgen dat zoveel mogelijk natuurlijke reststromen uit Zuid-Holland een bestemming krijgen in de lokale en regionale omgeving. Het netwerk Natuurlijke Reststromen is opgezet vanuit de provincie Zuid-Holland met de ambitie deze reststromen zo duurzaam, hoogwaardig en grootschalig mogelijk te verwaarden.

Deelnemen aan dit netwerk? Neem dan contact op via m.arkesteijn@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.