Thema’s

De inhoudelijke thema’s waar de provincie zich op richt zijn divers. Denk hierbij aan een productketen, zoals zonnepanelen of meubels. Een materiaal of grondstof zoals beton of natuurlijke reststromen. Een cluster zoals maritieme maakindustrie of biobased bouwen. Deze verschillende thema’s vallen onder: Bouw, Kunststoffen, Groene grondstoffen & Voedsel en Maakindustrie. Lees hieronder verder.

Groene grondstoffen en Voedsel

Alle plantaardige en dierlijke stromen kun je beschouwen als groene grondstoffen. Denk aan landbouwgewassen, hout, rietmaaisel, mest of bermgras. Onder andere deze groene grondstoffen moeten een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het gebruik van vervuilende grondstoffen, zoals aardolie en aardgas. Naast dat groene grondstoffen de bron zijn van onze voedselvoorziening, levert het ook hernieuwbare grondstoffen op voor medicijnen, materialen en transportbrandstoffen. Wij zetten ons daarom in om fossiele grondstoffen te laten vervangen door groene grondstoffen. Benieuwd wat wij precies doen rondom het thema groene grondstoffen en voedsel? Klik hier voor de activiteiten.

Bouw

De bouw is een belangrijke sector in de Nederlandse economie, maar het is ook een sector die een relatief grote ecologische voetafdruk achterlaat. Zo is het verantwoordelijk voor 50% van het gebruik van grondstoffen in Nederland, zorgt het voor 35% van de uitstoot van CO en 30% van het totale waterverbruik. De bouwsector neemt daarbij 40% van het afval en 40% van het totale energieverbruik voor haar rekening. Daarom zetten wij ons in voor een circulaire bouweconomie, waarbij wij bouwen met biobased en hergebruikte materialen. Zowel in de gebouwde omgeving, als bij grond- weg, en waterbouw en bedrijventerreinen. Benieuwd wat wij precies doen rondom het thema bouw? Klik hier voor de activiteiten.

Kunststoffen

We gebruiken in Nederland 20 keer zoveel kunststoffen als vijftig jaar geleden. Kunststoffen worden gebruikt voor verpakkingen en verwerkt in veel kleine gebruiksartikelen. Er worden ook veel kunststoffen toegepast in de bouw, bijvoorbeeld voor isolatiemateriaal. Grofweg 80% van alle kunststoffen belandt na eenmalig gebruik in de verbrandingsoven. Slechts 10% van het kunststofafval wordt gerecycled. De verwachting is dat de komende twintig jaar het gebruik van kunststoffen zal verdubbelen. Om de milieu impact te verlagen is het belangrijk dat onnodig plastic verbruik wordt voorkomen. Plastics moeten daarbij langer in omloop blijven. Daarom maken wij ons hard voor retoursystemen voor verpakkingen. Daarnaast werken wij toe naar een gesloten kunststofkringloop in Zuid-Holland. Benieuwd wat wij precies doen rondom het thema kunststoffen? Klik hier voor de activiteiten.

Maakindustrie

De maakindustrie heeft betrekking op alle bedrijven die grondstoffen en materialen verwerken tot producten. Dit loopt uiteen van bouwproducten, elektronica, scheepsbouw en chemische producten tot metaalproducten en farmaceutische producten. Maakbedrijven en hun toeleveranciers leveren een essentiële bijdrage aan de Zuid-Hollandse economie en onze internationale concurrentiepositie. De ruim 10.000 maakbedrijven in Zuid-Holland zorgen voor meer dan 100.000 banen. Aangezien alles wat wordt gemaakt grondstoffen nodig heeft, werken wij toe naar een circulaire maakindustrie. Benieuwd wat wij precies doen rondom dit thema? Klik hier voor de activiteiten.

Activiteiten
herbruikbare-koffiebeker

De NTA 8515 voor herbruikbare kunststof bekers is een feit

NTA 8515 geeft eisen en aanbevelingen voor het ontwerp, het materiaal, de reiniging en de monitoring van herbruikbare kunststof bekers.
EU

Provincie Zuid-Holland stap dichterbij circulaire economie dankzij deelname Interreg North-West Europe

Het 18-maand durende project genaamd ASSET draagt bij aan het versnellen van de transitie naar een circulaire samenleving in de Eurodelta.
wren-meinberg-TjpPemeGlCU-unsplash

Nieuwsupdate Vernieuwersnetwerk herbruikbare bedrijfsverpakkingen

In de nieuwsupdate van dit vernieuwersnetwerk lees je elke maand wat er allemaal speelt rondom herbruikbare bedrijfsverpakkingen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.