Van bagger naar hoogwaardige grondstoffen

Bagger

Abbe Hekkert – Het Circulaire Bagger Consortium

In Zuid-Holland werken we toe naar een volledig circulaire samenleving. Een samenleving waar we bestaande grondstoffen en materialen hergebruiken voor nieuwe producten. Een samenleving zonder afval. Maak kennis met ondernemingen die de provincie steunt en die met hun ideeën en innovaties deze samenleving mogelijk maken.

Wat is het Circulaire Bagger Consortium (CBC)?

“Het CBC is een meerjarige samenwerking tussen baggeraars, aannemers, waterschappen en overheden. Het kernteam van het CBC bestaat uit drie partijen: Blauwe Bagger, Waterweg en Noorderwind. Daarbij krijgen we steun van onze partners: provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Rotterdam. Gezamenlijk werken we aan acht grote uitdagingen omtrent een circulaire keten voor bagger op grote schaal. Blauwe Bagger focust zich op de voorbewerking van baggerspecie, waaronder een scheidingsproces. Waterweg maakt bestrating van deze grondstoffen en Noordenwind begeleidt startups met het opschalen van projecten. Verder zijn er nog veel andere partijen, van Spaak tot TBI, betrokken binnen het realiseren van circulaire baggerketen. ”

Wat is jullie ambitie?

“Het is onze ambitie om een circulaire baggerketen te realiseren. We hebben in Nederland een bagger overschot van 100 miljoen kuub per jaar. Dat zijn 40.000 wedstrijdzwembaden vol baggerspecie per jaar – een mooi woord voor waterbodem. Baggerspecie, of simpelweg bagger, ontstaat door een natuurlijk afbraakproces van sediment wat terecht komt op de waterbodem. Dit materiaal wordt verwijderd om vaarwegen bevaarbaar te houden, onze waterstand te reguleren en overstromingen te voorkomen. Deze afvalstromen zijn goed te gebruiken als grondstof voor bouwmaterialen als ze op de juiste manier voorbewerkt worden. Maar om dit te bewerkstelligen is er een verandering nodig in de gehele bagger keten.”

Waar draagt het CBC aan bij?

“Naast het verwaarden van bagger tot grondstoffen voor bouwmaterialen, zoals de water passerende tegel van Waterweg, zijn er ook andere primaire grondstoffen te winnen uit bagger. Tot op de dag van vandaag wordt er nog altijd zand uit de Noordzee gewonnen. In dit proces worden hele ecosystemen verwoest. Dit zand kunnen we ook gewoon winnen uit de jaarlijkse instroom van baggerspecie. In alleen Zuid-Holland komt er jaarlijks al 10 miljoen kuub vrij. Dat is in potentie heel veel zand voor de beton- en glasindustrie ”

Welke kansen biedt het CBC?

“Als we in een volledig circulaire samenleving willen leven, moeten we vroeg of laat anders omgaan met onze afvalstromen. Het CBC werkt aan circulaire processen die in de gehele sector ingezet kunnen worden, zodat de afvalstromen uit bagger worden omgezet in bruikbare producten.”

Welke uitdagingen zien jullie?

“We hebben in het consortium acht uitdagingen opgesteld die grootschalige productie en gebruik van circulaire materialen uit bagger in de weg staan. Zo ontbreekt er een overkoepelende visie over de circulaire baggerketen. Wat houdt circulariteit met betrekking tot bagger eigenlijk in? Welk soort bagger kan op welke manier bewerkt worden? Wat is de rol van de overheid? En bij wie liggen welke verantwoordelijkheden? Daarnaast zijn er vraagstukken over certificering, normering en regelgeving. Maar denk ook aan de logistieke uitdaging. Er zijn heel veel vrachtwagens nodig om 100 miljoen kuub te vervoeren.”

Wat is nodig om die uitdagingen op te lossen?

“Er is nog geen standaardoplossing voor al onze uitdagingen. We zullen deze gezamenlijk, stuk voor stuk moeten aangaan. Hiervoor is beleid nodig vanuit overheden, vraag en aanbod vanuit de markt en daadkracht vanuit ondernemers.”

Wat is de volgende stap voor het CBC?

“In 2030 willen we dat alle baggerspecie in de regio Zuid-Holland, van vrij-toepasbaar tot niet-toepasbaar, 50% circulaire wordt toegepast. Dat betekent dat bagger hoogwaardig, CO₂ neutraal en zo lokaal mogelijk wordt gebruikt. Dit doen we door proactief samen te werken in de keten en waar nodig de baggerspecie voor te bewerken. Komende tijd zal het CBC zich praktisch richten op het opzetten en ontwerpen van een circulair baggerdepot. Waar de bagger voorbewerkt kan worden om er producten van te maken, om zo de circulaire bagger keten te realiseren.”

Gerelateerd

Rondetafelgesprek wethouders

Rondetafel gemeenten 2021: circulariteit & eilandmentaliteit

Katwijk, 27-09-2021
#eenthuisvooriedereen, startblock woning,, lisdodde woning, bouwkeet provincie Zuid-Holland
FOTO MARTIJN BEEKMAN

In gesprek met innovators uit de regio: Edwin Schenk van StartBlock

Pepik Henneman

Koplopers in transitie: waardevolle perspectieven

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.